V.I.V.A. commissies


2020-2021

Activiteitencommissie

Onder leiding van Kim Cuong Vo houden de leden van de activiteitencommissie zich bezig met de organisatie van de activiteiten van de vereniging. Vol met leuke ideeën organiseren deze enthousiaste en ondernemende leden allerlei leuks. De commissie bestaat uit de volgende leden:

 • XXX
 • XXX
 • XXX

Kascommissie

Lid van de kascommissie zijn drie nauwkeurige leden die het financieel handelen van fiscus Lonneke Oort controleren en aan de algemene vergadering verslag van hun bevindingen uitbrengen. De commissie bestaat uit de volgende leden:

 • XXX
 • XXX
 • XXX

Via V.I.V.A. commissie

Deze commissieleden maken halfjaarlijks, onder leiding van Kaoutar Kamhi, het ledenblad. Hierin vindt u artikelen over actuele onderwerpen, stukjes over activiteiten, interviews met kantoren en vooral veel foto’s! De commissie bestaat uit de volgende leden:

 • XXX
 • XXX
 • XXX
 • XXX

Reiscommissie I

Deze reislustige organisatietalentjes organiseren dit verenigingsjaar de befaamde studiereis. Onder leiding van Jamie Moorman zal er een onvergetelijke reis neergezet worden! De commissie bestaat uit de volgende leden:

 • XXX
 • XXX
 • XXX

Eerstejaarscommissie

Met trots stellen wij aan jullie voor de eerstejaarscommissie. Deze commissie zal onder leiding van Thomas Jonker activiteiten organiseren voor de eerstejaarsleden binnen V.I.V.A. De commissie bestaat uit de volgende leden:

 • XX
 • XX
 • XX
 • XX
 • XX

Alumnicommissie

De alumnicommissie organiseert leuke activiteiten voor oud-leden van V.I.V.A. De commissie bestaat uit de volgende leden:

 • xx
 • xx