Bestuur

2023-2024

Eline Warnaar

Praeses

Mijn naam is Eline Warnaar en met trots vervul ik dit studiejaar de voorzittersrol. Het is een eer om het 57e bestuur en onze vereniging te vertegenwoordigen. We zullen niet alleen als bestuur, maar als gehele vereniging prachtige ervaringen opdoen. Het is mijn oprechte wens dat deze ervaringen gedeeld kunnen worden met zoveel mogelijk actieve leden. Wij kijken uit naar een jaar vol formele en informele activiteiten die onze leden zullen inspireren en verbinden. Heb je ideeën, vragen die je wilt stellen of wil je gewoon even kletsen, mijn deur staat altijd open. Laten we er samen een fantastisch jaar van maken!

Yoni de Vries

Ab Actis

Mijn naam is Yoni de Vries en dit studiejaar vervul ik de functie van secretaris. Ik ben onder andere verantwoordelijk voor de ledenadministratie en het contact met leden en kantoren. Daarnaast organiseer ik met behulp van de activiteitencommissie de borrels, activiteiten en kantoorbezoeken. Dit doe ik dan ook met veel enthousiasme. Mocht je vragen hebben, dan kan je mij altijd een appje of een mail sturen. Ik heb er in ieder geval erg veel zin in en ik hoop jullie allemaal dit studiejaar te mogen ontmoeten!

Florian Meindl

Fiscus

Mijn naam is Florian Meindl en voor het huidige verenigingsjaar mag ik de functie van fiscus vervullen. Als fiscus houd ik mij bezig met de financiële administratie, de begroting en de sponsorgesprekken. De kascommissie controleert de administratie en houdt toezicht op het handelen van de fiscus. Financiën heeft altijd mijn interesse gehad en om die reden heb ik vol vertrouwen in dit bestuursjaar. Ik kijk ontzettend uit naar een jaar vol activiteiten, nieuwe uitdagingen en ervaringen. Graag nodig ik bij deze al onze leden uit voor de activiteiten van V.I.V.A. Ik hoop iedereen persoonlijk te mogen ontmoeten, tot snel!

Rubin van Zwienen

Assessor I

Mijn naam is Rubin van Zwienen en dit jaar mag ik de functie van Assessor I vervullen. Samen met de mediacommissie werk ik aan de zichtbaarheid van de vereniging. Ik houd mij voornamelijk bezig met de website, onze sociale media kanalen en het halfjaarlijkse verenigingsblad de Via V.I.V.A., waarbij ik ervoor zorg dat we actief onze leden informeren en betrokken houden. Ik kijk ernaar uit om samen met alle leden er een prachtig jaar van te maken!

Tom Bizot

Assessor II

Mijn naam is Tom Bizot en ik mag dit jaar de rol van Assessor II vervullen. Ik ben verantwoordelijk voor de organisatie van het V.I.V.A.-weekend en de Studiereis. Door de afgelopen drie jaar deel te nemen aan de activiteiten van V.I.V.A. heb ik nieuwe vrienden gemaakt, nieuwe ervaringen mogen meemaken en veel plezier beleefd. Dit jaar is dan ook de uitgelezen kans om iets terug te doen voor de vereniging en haar leden. Ik heb er enorm veel zin in!