Raad van Advies

2023-2024

Raad van Advies

De Raad van Advies is het adviesorgaan van de vereniging op basis van de statuten. De Raad van Advies wordt ieder jaar benoemd tijdens de algemene ledenvergadering op voordracht van het nieuwe bestuur. De Raad van Advies bestaat uit leden met een goede staat van dienst binnen de vereniging.

De Raad van Advies is ingesteld om het bestuur te adviseren over de gang van zaken binnen de vereniging. Het bestuur kan gedurende het studiejaar om advies vragen als ze tegen lastige kwesties aanlopen. Omdat de leden van de Raad van Advies de vereniging goed kennen zijn zij de aangewezen personen om daarover te adviseren.

Leden Raad van Advies 2023 - 2024

  • Klaas Hopman
  • Romy Warmerdam
  • Lotte van den Baar